Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg

De kliniek beschikt over een ISO-9001 certificaat. Dit internationale keurmerk toont aan dat wij werken volgens een kwaliteitsmanagementsysteem waarin processen en procedures systematisch worden bewaakt, beheerst en verbeterd. Maar ISO is slechts een van de vele manieren waarop we de veiligheid van onze patiënten en de kwaliteit van onze zorg waarborgen. Enkele andere voorbeelden:

  • jaarlijkse externe audits door een ziekenhuishygiënist en een toezichthoudend apotheker
  • periodiek tevredenheidsonderzoek onder patiënten én verwijzers
  • een eigen Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)
  • registratie en oorzaakanalyse van complicaties

De artsen van ons medisch team staan ingeschreven in het BIG-register. Verder zijn onze oogartsen geregistreerd als medisch specialist bij de artsenfederatie KNMG. De oogartsen en optometristen zijn lid van diverse oogheelkundige organisaties zoals de Special Interest Group for Ocular Tissue Transplantation (SIGOTT), het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG), de Optometristen Vereniging Nederland (OVN), de European Society of Cataract en Refractive Surgery (ESCRS) en de American Academy of Ophthalmology (AAO).

Vanzelfsprekend voldoen al onze behandelingen aan de internationale richtlijnen van deze oogheelkundige organisaties.